Centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats

Educació científica

Infants a les primeres edats

Amb ells promovem l’interès per la ciència a partir de la iniciativa personal en la resolució de reptes, la presa de decisions amb intencionalitat i la vivència d’experiències positives d’aprenentatge científic.

Professionals de l’educació

Fem suport a la formació inicial dels mestres d’educació infantil i a la formació permanent de mestres en actiu. També desenvolupem, amb els i les mestres, experiències innovadores que es puguin dur a terme a les escoles.

Recerca educativa

Impulsem projectes d’investigació sobre didàctica de la ciència a les primeres edats. Disposem d’un dipòsit documental d’informació i recursos sobre aquest àmbit.

La importància de la ciència

?

La ciència ha de ser per a tothom
Volem acostar el coneixement científic a les primeres edats. És un primer pas per implicar de manera natural les persones en les decisions científiques. La ciència és un motor de canvi i progrés de les societats humanes i tota la ciutadania hauria de sentir-s’hi interessada.

?

La ciència és una eina per comprendre el món
Ens proposem estimular la curiositat natural dels infants i incentivar la seva intervenció raonada sobre la realitat.

?

La ciència proporciona experiències clau per al desenvolupament
Oferim als infants una oportunitat d’aprenentatge i experimentació per despertar interès i motivació pel món científic.

Transferència de coneixement

Un equip d’investigadors dels estudis d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC) treballem en el marc del Lab 0_6 per generar, transferir i difondre coneixement vinculat a la didàctica de la ciència en infants de 0 a 6 anys.