Publicacions i Recerca

El grup de recerca GRENEA centra les seves línies en l’anàlisi i millora de les propostes, la perspectiva de gènere, el paper de l’adult i l’impacte de les visites i formacions en el canvi educatiu.

Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge

El Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge (GRENEA), grup emergent reconegut per la Generalitat, està integrat per investigadors de perfil molt divers la qual cosa els configura com un equip altament interdisciplinar i enfocat a recerca altament aplicable a la pràctica pedagògica real.

GRENEA centra les seves línies de recerca en diferents aspectes lligats als espais de ciència:

– L’anàlisi i millora de les propostes.
– La perspectiva de gènere.
– El paper de l’adult.
– L’impacte de les visites i formacions en el canvi educatiu.

A més de la recerca, el grup assessora a museus i centres de ciència en la creació d’espais de ciència per a infants.

I Congrés Internacional de Ciència a l’Educació Infantil

Sobre el Congrés

L’objectiu del Congrés és donar visibilitat i entitat pròpia a l’educació científica a les primeres edats i reunir el saber de la investigació en aquest àmbit amb el de les docents.

Publicacions

Publicacions

>> Pedreira, M., & Lemkow-Tovias, G. (en premsa). Lab 0_6, a STEAM learning space to promote children’s enquiries. In Supporting home environments for STEM.

>> Pedreira, M. (coord.), Brugaroles, I., Cantons, J., García, D., Garriga, M., Lemkow, G., Llebaria, M. Llenas, P., Mampel, S., Montiel, C., Mur, B., Torreguitart, L., Vazquez, L., Vilaseca, N. (2019). Ciència des del Néixer: 49+1 propostes de Lliure elecció. Barcelona: Graó

>> Pedreira, M., & Márquez, C. (2019). Experience, Explicitation, Evolution: Processes of learning in a free-choice science museum activity for children up to 6 years of age. Journal of Emergent Science, 17, 19–31. Retrieved from https://www.ase.org.uk/resources/journal-of-emergent-science/issue-17/ex…

>> Lemkow, G. “Learning Story 9.1” a: Davies, D., Howe, et al. (2019). Teaching Science and Technology in the Early Years (3-7) (3rd edition). Oxon: Routledge

>> Lemkow-Tovias, G., & Pedreira, M. (2019). Aprendre ciència des del néixer. Recerca acció al Lab 0_6: dels minerals a la geologia. Barcelona: Col.legi de Químics de Catalunya.

>> Pedreira, M. (2018). Intervenir, no interferir. La persona adulta i els processos d’aprenentatge. Guix d’infantil, 96, 9–13.

>> Pedreira, M i Cantons, J. . (2017). Tareas auténticas. La formación que reivierte en la sociedad. Enseñanza de las Ciencias, nº extraordinario, 2001-2007. Recuperado de https://ddd.uab.cat/record/183684?ln=ca

>> Pedreira, M., & Márquez, C. (2017). Learning environments to enjoy science from the youngest ages. Journal of Emergent Science (4) 7-15. Recuperat de https://www.ase.org.uk/journals/journal-of-emergent-science/

>> Pedreira, M., & Márquez, C. (2017). Espacios de ciencia de libre elección: Posibilidades y límites. A M. Quintanilla (Ed.), Enseñanza de las ciencias e infancia (151-168). Santiago de Chile: Bellaterra.

>> Pedreira, M. (2017). El benestar personal dels mestres i les mestres d’infantil. Guix d’infantil, (91), 15-18.

>> Lemkow-Tovias, G., Carballo-Márquez, A., Pedreira Álvarez, M., Brugarolas Criach, I., Cantons-Palmitjavila, J., Mampel Alandete, S. (2016) Learning science from experience in early childhood: how to design and implement spaces for science education addressed to early childhood. ICERI.

>> Pedreira, M & Márquez, C. (en premsa) Espacios de ciencia de libre elección: posibilidades y límites. A Quintanilla, M.R & Labarrere, A. (comp.) Enseñanza de las Ciencia e Infancia. Problemáticas y avances de teoría y campo desde Iberoamérica. PUC/UST: Santiago de Chile.

>> Brugarolas Criach, I. (2016). Espais neuroeducatius. Guix d’Infantil, 86, 23-24.

>> Cantons Palmitjavila, J. (2016). L’avaluació: pistes per a la millora dels recursos. Guix d’Infantil, 86, 24-25.

>> Carballo Márquez, A. (2016). Neuroeducació: de la neurociència a l’aula. Guix d’Infantil, 86, 11-14

>> Lemkow, G. (2016). Lab 0_6: espai de ciència, espai neuroeducatiu. Guix d’Infantil, 86, 19-22.

>> Lemkow-Tovias, G., Brugarolas, I., Cantons-Palmitjavila, J., Carballo-Márquez, A. i Mampel, S. (2016). Lab 0_6: un espacio de ciencia para la primera infancia. Cuadernos de Pedagogía, 466, 57-59.

>> Pedreira, M. & Márquez, C. (2016). “Espacios de ciencia generadores de conocimiento”. Cuadernos de Pedagogía, 466, 44-49.

>> Brugarolas, I.;  Carballo-Márquez, A i  Lemkow-Tovías, G., (2015). “No ho sé fer”.  Guix d’Infantil, 83, 42-43.

>> Pedreira, M., & Márquez, C. (2015). Puc tocar? análisis de una propuesta educativa 0-6 en un museo de ciencia. Revista de Museología, 64.

>> Pedreira, M. (2015). Niu de ciència, espacio de educación científica para niños. Museologia e Patrimônio, 8 (1), 9-29.

>> Pedreira (2015) Els espais de ciència a l’educació infantil. Fundació Bofill. http://www.fbofill.cat/videos/els-espais-de-ciencia-en-educacio-infantil

>> Pedreira, M. (coord) (2013) Experimentar, quin repte! Manresa: FUB

Comunicacions presentades a congressos

>> Pedreira, M. & Lemkow-Tovias, G. (2019). Aprendre ciencia des del néixer – observacions d’un procés de recerca acció al Lab 0_6: dels minerals a la Geología. Actes 7s Jornades Col·legi Químics de Catalunya. Barcelona

>> Lemkow-Tovias, G., Montiel, C. & Mur, B. (2019). Learning geology from play and experience – a research action process for a geology proposal in the Lab 0_6 space. Actes Edulearn, Mallorca.

>> Quesada, C., Lemkow-Tovias, G., Vazquez, D. & Llebaria, M. (2019). Análisis De Transferencia E Impacto De La Propuesta De Ciencia Para La Primera Infancia “Lab Sobre Ruedas” En Centros Educativos De Territorio. Actas CIMIE. Lleida (en prensa)

>> Pedreira, M i Cantons, J. (2017) Tareas auténticas: la formación que revierte en la sociedad. (simposi). X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. Sevilla.

>> Cantons, J. Brugarolas, I. (2017). Innovar la educación de las ciencias en las primeras edades. STEAMconf Barcelona 2017, Cosmocaixa.

>> Carballo, A. (2017) Aprenem, investiguem, ens relaxem. Congrés educatiu EduMindUp!. Neurociencia en el l’aula. Tarragona

>> Lemkow, G. (2016) Learning science from experience in early childhood: How to design and implement spaces for science education addressed to early childhood. International Conference of Education, Research and Innovation: Sevilla.

>> Pedreira, M. (2016) Espacios educativos generadores de conocimiento sobre el medio natural, desde la formación inicial de educadores a las experiencias en el aula infantil. Seminario internacional “El pensamiento científico en la formación de Educadores de Párvulos: propuestas, requerimientos y desafíos. Pontificia Universidad Católica. Santiago de Chile.

>> Pedreira, M. (2016) El aprendizaje de la ciència y la tecnologia en la era digital. Jornades Internacionals “Aprenentatge i educació escolar al Segle XXI: la connexió entre experiències d’aprenentatge dins i fora de l’escola” . UB/UdG: Barcelona

>> Carballo-Márquez, A.; Lemkow-Tovías, G; Cantons-Palmitjavila, J.; Brugarolas-Criach, I.; Mampel Alandete, S.; Pedreira Álvarez, M. (2016) Lab 0-6, un espai neuroeducatiu. XII Jornades Educació Emocional. Universitat de Barcelona

>> Lemkow-Tovías  G.; Carballo Márquez A.; Cantons-Palmitjavila J.; Brugarolas Criach I.; Mampel Alandete, S.; Pedreira Álvarez M.. (2016). Neuroeducación y espacios de aprendizaje. VIII congreso internacional de Psicología y Educación, Alicante

>> Lemkow-Tovías, G., Carballo-Márquez, A., Cantons-Palmitjavila, J., Bosch-Jorba, C., Brugarolas Criach, I., Mampel Alandete, S. i Pedreira Álvarez, M. (2015). Problem-solving strategies in an experimentation proposal addressed to 5 years old children. EECERA 25th Conference (Barcelona).

>> Pedreira. M. (2016) Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen. I Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana. http://mestreacasa.gva.es/web/congresctem

>> Pedreira, M. i Márquez, C. (2015). Learning processes in a 2-6 activity in a natural science museum. EECERA 25th Conference (Barcelona).

>> Pedreira, M. (2014) Fira d’experimentació 0-6, la Universitat oberta a la Ciutat. XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Barcelona.

Projectes de Recerca

Ciencia sobre ruedas

Investigadora principal: Montserrat Pedreira Álvarez.
Entitat de realització: Facultat de Ciències Socials de Manresa. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Entitat finançadora: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Quantia de la subvenció: 22.000 €
N de projecte FCT-16-11603

Estratègies cognitives en el procés d’experimentació en els infants

Investigador principal: Dr. Gabriel Lemkow
Entitat de realització: Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Entitat finançadora: (UVic-UCC)
Duració: 3 anys
Quantia de la subvenció: 21.720€