Premi La ciència i els infants (0-6)

Promoció de l’educació científica a les primeres edats

El premi neix amb la voluntat de ser un element dinamitzador de la millora de l’educació científica en la primera infància  en l’àmbit de la Catalunya Central. Actualment, el premi és fruit de la col·laboració entre el Lab 0_6 – UManresa, ICL-Iberia, el Museu de les Aigües i el Tèxtil i el Consell Comarcal del Bages, totes elles entitats interessades a promocionar el coneixement científic des de les primeres edats i millorar la qualitat de l’educació en l’àmbit de la ciència.

Requisits

Poden participar en el concurs els mestres responsables de grups escolars de fins a 6 anys (escola bressol 0-3 i educació infantil 3-6) de centres educatius de la Catalunya Central.

La convocatòria accepta fins a un màxim de 25 inscripcions. En cas que se’n rebin més de les assumibles, els organitzadors faran una selecció de candidats a partir dels següents criteris:

  • S’acceptarà un màxim de 2 participants per escola.
  • Es prioritzarà la participació de candidats que no ho hagin fet en edicions anteriors del premi.
  • Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.
Compromisos

La participació al premi comporta:

1. La mestra que s’inscriu es compromet a planificar i elaborar una proposta d’experimentació per al seu grup classe seguint els criteris que marca Umanresa-Lab 0_6. També haurà de documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa que proporcionarà l’organització i que s’haurà de lliurar en el termini indicat. Les propostes són pensades i elaborades per les mestres i adreçades als infants.

2. La mestra o mestres responsables del grup també es comprometen a prendre part en 3 sessions de formació virtuals per a orientar i ajudar en l’elaboració de les propostes. La formació serà gratuïta per les mestres i anirà a càrrec de l’equip d’educació infantil UManresa.

Horari: de 17:30 a 19:00h

Dates de les trobades curs 22-23:

15 de febrer de 2023
15 de març de 2023
19 d’abril de 2023

3. La mestra responsable del grup també es compromet a la presentació pública de la proposta el dissabte 20 de maig de 2023 al matí. El públic assistent seran prioritàriament famílies dels centres participants.

Premis

S’atorgaran tres premis, el primer per un import de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els premis, atorgats per ICL-Iberia, consistiran en material educatiu per a l’aprenentatge científic a criteri de l’equip educatiu de l’escola.

El lliurement dels premis tindrà lloc en un acte públic que es farà a la seu de la Fundació Universitària del Bages, entre quinze dies i un mes després del dia del veredicte.

Els treballs premiats es difondran a través del web d’UManresa, a partir de la informació i el material gràfic aportat.

Jurat

El jurat estarà integrat per una o dues persones de l’equip docent d’educació infantil d’Umanresa més una o dues persones de les entitats col·laboradores.

Els criteris de valoració tindran en compte:

1. La capacitat de la proposta per orientar clarament l’acció dels infants cap a la mobilització del concepte científic escollit.

2. La possibilitat d’afavorir la iniciativa diversa i les diferents solucions.

3. L’originalitat en l’enfocament de la proposta. No es podrà presentar una mateixa proposta en diferents edicions del premi.

4. La cura en la tria dels materials:

– Quantitat: amb tot el material necessari però sense materials distractors que no aportin valor.

– Estètica: fugint d’estereotips i infantilismes.

– Robustesa: elaborats amb material resistent que suporti l’ús continuat per part dels infants, a la Fira i a l’escola.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en el mateix acte de lliurement de premis i posteriorment a través dels webs de les entitats organitzadores.

El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

El concurs pot quedar desert.

Organitza:

Col·labora:

Guanyadors d’edicions anteriors

Quarta edició – 2022

materialoteca

1r premi

Materialoteca, de l’Institut Escola Josep Mª Xandri de Sant Pere de Torelló

buida la caixa

2n premi

Buida la Caixa, de la Llar d’infants municipal La Lluna de Manresa

la ciència enganxa

3r premi

La natura enganxa, de l’Escola de Llobera

Tercera edició – 2020

materialoteca

1r premi
Controla la bola, de l’escola Valldaura de Manresa

materialoteca

2n premi
Cada cosa al seu lloc, de l’escola El Vinyet de Solsona

materialoteca

3r premi
Què pots pescar?, de FEDAC de Monistrol de Montserrat

Segona edició – 2018

materialoteca

1r premi
Canviarà?, de la de llar d’infants Rexics de Canet de Fals

materialoteca

2n premi
Puc o no puc fer una volta de campana?, de l’escola Sant Ignasi de Manresa

materialoteca

3r premi
Observem què passa quan juguem amb pèndols, de l’escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages

Primera edició – 2017

materialoteca

1r premi
Tubenginy, de l’escola Riu d’Or de Santpedor

materialoteca

2n premi
Més enllà del treure i posar, de la llar d’infants Rexics de Canet de Fals

materialoteca

3r premi
El moviment s’encomana, de l’escola Sant Ignasi de Manresa