Premi L’enginyeria i els infants (6-12)

 

 

Promoció de l’enginyeria i la tecnologia a l’educació primària

 

El premi neix amb la voluntat de ser un element dinamitzador de la millora dels camps de l’enginyeria i la tecnologia a l’educació primària. El premi és fruit de la col·laboració entre el Lab 0_6 Umanresa i el Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM Cat Central) entitats interessades a promocionar el coneixement científico-tecnològic des de les primeres edats.

Requisits

Poden participar en el concurs els mestres responsables de grups escolars de primària.

La convocatòria accepta fins a un màxim de 25 inscripcions. En cas que se’n rebin més de les assumibles, l’organització farà una selecció de les candidatures a partir dels següents criteris:

 

  • S’acceptarà un màxim de 2 participants per escola.
  • Es prioritzarà la participació de les candidatures que no ho hagin fet en edicions anteriors del premi.
  • Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.
Compromisos

La participació al premi comporta:

– La mestra o mestre que s’inscriu es compromet a planificar i elaborar una proposta d’enginyeria-tecnologia en lliure elecció per al seu grup classe seguint els criteris que marca Umanresa-Lab 0_6. També haurà de documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa que proporcionarà l’organització i que s’haurà de lliurar en el termini indicat.

– La mestra o mestres responsables del grup també es comprometen a prendre part en 3 sessions de formació virtuals per a orientar i ajudar en l’elaboració de les propostes. La formació serà gratuïta per les mestres i anirà a càrrec de l’equip d’educació infantil UManresa.

Les dates de trobades pel curs 24-25 es faran en horari de 17.30h a 19.00h, els dies:

  • 29 gener 2025
  • 19 febrer 2025
  • 26 març 2025

– La mestra responsable del grup també es compromet a la presentació pública de la proposta el dissabte 17 de maig de 2025 al matí. El públic assistent seran prioritàriament famílies dels centres participants.

Premis

– S’atorgaran tres premis, el primer per un import de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els premis, atorgats pel Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM Cat Central), consistiran en material educatiu per a l’aprenentatge científico-tecnológic a criteri de l’equip educatiu de l’escola.

– El lliurement dels premis tindrà lloc en un acte públic que es farà a l’edifici d’educació de la Umanresa (Avinguda Universitària, 10, Manresa), entre quinze dies i un mes després del dia del veredicte.

– Els treballs premiats es difondran a través del web d’UManresa, a partir de la informació i el material gràfic aportat.

Jurat

El jurat estarà integrat per dues persones de l’equip docent d’educació infantil d’Umanresa més dues persones de l’entitat col·laboradora (CETIM CAT Central).

Els criteris de valoració tindran en compte:

1. La capacitat de la proposta per orientar clarament cap a idees rellevants del món de l’enginyeria o la tecnologia.

2. La possibilitat d’afavorir la iniciativa diversa i les diferents solucions.

3. L’originalitat en l’enfocament de la proposta. No es podrà presentar una mateixa proposta en diferents edicions del premi.

4. La cura en la tria dels materials:

– Quantitat: amb tot el material necessari però sense materials distractors que no aportin valor.

– Estètica: fugint d’estereotips i infantilismes.

– Robustesa: elaborats amb material resistent que suporti l’ús continuat per part dels infants, a la Fira i a l’escola.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en el mateix acte de lliurement de premis i posteriorment a través dels webs de les entitats organitzadores.

El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

El concurs pot quedar desert.

Inscripcions

Els i les mestres que vulguin participar han d’omplir les dades del formulari d’inscripció abans del 20 de gener de 2025.

Organitza:

Col·labora:

Logo CETIM Catalunya Central

Guanyadors d’edicions anteriors

Edició 2024

politges a la sorrera

1r premi

Els engranatges multipliquen la velocitat i generen electricitat, de l’Escola Xoriguer de Centelles 

descobrim l'electricitat

2n premi

Com funciona un pèndol, de l’IE Mata de Torelló

 

ciutat magnètica

3r premi

Pedalem, de l’Escola Sant Joan de Berga

Edició 2023

politges a la sorrera

1r premi

Politges a la sorrera de l’Escola Xoriguer de Centelles 

descobrim l'electricitat

2n premi

Materials conductors i aïllants de l’Escola Ateneu Igualadí

 

ciutat magnètica

3r premi

La ciutat magnètica de l’Escola Gabriel Castellà i Raich d’Igualada

la pinça

3r premi

La pinça de l’Escola el Sol i la Lluna de Castellar del Vallès